Project name:

Lampica

Project description:

Prvi proizvod, koji je nastao u Studentskom preduzeću je mala baterijska lampa, u vidu priveska za ključeve, pod nazivom Lampica. Ideja za stvaranje ovakvog proizvoda potekla je od studenata i profesora sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Želja je bila da se stvori proizvod, koji će osvetliti što veću površinu, ali i biti lak za rukovanje i pronalaženje u svakom momentu.Proizvod se sastoji od tri bele led diode, tela u kojem se nalazi baterija i zadnjeg dela sa oprugom. Glava Lampice je šestougaonog oblika i napravljena po ideji da predstavlja logo Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment, koji je upravo ovog oblika. Materijal, koji preovladava je plastificirani aluminijum. Telo proizvoda je obojena sivom, a glava kraljevski plavom bojom. Lampica je ručno polirana na gruboj i finoj vodenoj šmirgli, koja se nalazi u okviru CNC mašine.Ceo proizvod je izrađen na fakultetu, od strane dvadeset pet studenta, za nešto više od godinu dana.